£9.9
FREE Shipping

Historia Jezusa

Historia Jezusa

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Wyrzucanie demonów (brak wzmianki o konkretnych dolegliwościach fizycznych): Ew. Mateusza 8.28–34; 15.21–28; Ew. Marka 1.23–27; 5.1–20; 7.24-30; Ew. Łukasza 4.31–37; 8.26–39 Familiar Stranger: An Introduction to Jesus of Nazareth by Michael James McClymond (Mar 22, 2004) ISBN 0-8028-2680-6, s. 16–22. a b DonHavis. An Inquiry into the Mental Health of Jesus: Was He Crazy?.„Secular Nation”,kwiecień-czerwiec 2001.Minneapolis: Atheist Alliance Inc. ISSN 1530-308X. brak numeru strony Jaroslav Pelikan. Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture (1985) Yale U. Press, ISBN 0-300-07987-7.

Wg przekazu błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich Maryja umarła w 48-ym roku po narodzeniu Chrystusa, w trzynaście lat i dwa miesiące po Jego wniebowstąpieniu. Bibliografia

John Dominic J.D. Crossan John Dominic J.D., Historyczny Jezus: kim był i czego nauczał, Marcin M. Stopa (tłum.), Warszawa: Książka i Wiedza, 1997, ISBN 83-05-12835-0, OCLC 750883194 . brak strony (książka) Mahatma Gandhi: „Dla mnie był on najwspanialszym nauczycielem, jakiego ludzkość kiedykolwiek miała” [79].

Jezus Chrystus. Historia życia, nauczania, śmierci i Zmartwychwstania. Wnikliwy życiorys Zbawiciela

Authenticating the Activities of Jesus, Bruce B. Chilton, Craig A C.A. Evans, Boston, MA: Brill Academic Publishers, 2002, s. 3–7, ISBN 0-391-04164-9, OCLC 49525796 .  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop